Enviado en: ,

8 DE MARÇ DE 2019


VAGA LABORAL DE 2 HORES PER TORN DE TREBALL


DONEU EL VOSTRE SUPORT !


Més informació a :   www.ccoo-serveis.catPer a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga serà de 12.00 hores a 14.00 hores; per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga serà de 16.00 hores a 18.00 hores; i per a les jornades continuades en torn de nit, la vaga es farà durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8


Comité d’empresa de IBM Global Services de Barcelona.